مخزن آب

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”82760″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1651997159245{margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_column width=”1/5″][cz_stylish_list id=”cz_106080″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-guaranteed%22%7D%5D” sk_overall=”margin-top:20px;border-style:solid;border-left-width:2px;border-color:rgba(18,39,138,0.51);” sk_lists=”font-size:17px;color:#12278a;font-weight:600;margin:0px -36px 0px 0px;display:flex;display : flex; align-items : center; justify-content : center;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#888888;margin-top:0px;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#12278a;padding:5px;margin-left:10px;border-radius:100px;display : flex; align-items : center; justify-content : center;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_stylish_list id=”cz_31642″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-leaf%22%7D%5D” sk_overall=”margin-top:20px;border-style:solid;border-left-width:2px;border-color:rgba(18,39,138,0.51);” sk_lists=”font-size:17px;color:#12278a;font-weight:600;margin:0px -36px 0px 0px;display:flex;display : flex; align-items : center; justify-content : center;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#888888;margin-top:0px;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#12278a;padding:5px;margin-left:20px;border-radius:100px;display : flex; align-items : center; justify-content : center;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_stylish_list id=”cz_48418″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%88%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-wind%22%7D%5D” sk_overall=”margin-top:20px;border-style:solid;border-left-width:2px;border-color:rgba(18,39,138,0.51);” sk_lists=”font-size:17px;color:#12278a;font-weight:600;margin:0px -36px 0px 0px;display:flex;display : flex; align-items : center; justify-content : center;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#888888;margin-top:0px;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#12278a;padding:5px;margin-left:20px;border-radius:100px;display : flex; align-items : center; justify-content : center;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_stylish_list id=”cz_35782″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-ruler-vertical%22%7D%5D” sk_overall=”margin-top:20px;border-style:solid;border-left-width:2px;border-color:rgba(18,39,138,0.51);” sk_lists=”font-size:17px;color:#12278a;font-weight:600;margin:0px -36px 0px 0px;display:flex;display : flex; align-items : center; justify-content : center;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#888888;margin-top:0px;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#12278a;padding:5px;margin-left:10px;border-radius:100px;display : flex; align-items : center; justify-content : center;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_stylish_list id=”cz_73129″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-box%22%7D%5D” sk_overall=”margin-top:20px;border-left-width:2px;border-color:rgba(18,39,138,0.51);” sk_lists=”font-size:17px;color:#12278a;font-weight:600;margin:0px -36px 0px 0px;display:flex;display : flex; align-items : center; justify-content : center;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#888888;margin-top:0px;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#12278a;padding:5px;margin-left:10px;border-radius:100px;display : flex; align-items : center; justify-content : center;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”مخزن آب” font_container=”tag:h1|text_align:right” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]همانطور که میدانید وظیفه و کارکرد اصلی مخزن آب، سالم نگه داشتن آب است. ساختار یک مخزن خوب و باکیفیت به گونه ای است که مانع بروز و پیدایش انواع جلبک ها، ویروس ها، باکتری ها و در نهایت ارتقای سلامت آب می شود و همچنین از گرفتن بو جلوگیری می نماید.
زمانی که از مخزن آب صحبت به میان می آید ابتدا ذخیره سازی آب آشامیدنی و مصارف روزانه در ذهن تداعی می شود اما امروزه برای این تجهیزات کارکردهای متعددی در نظر گرفته شده که به شرح ذیل می باشند:

  • حفظ و تامین آب آشامیدنی
  • تامین مصارف ساختمان های مسکونی
  • برای خاموش کردن آتش در مواقع آتش سوزی به واسطه آتش نشانی ها
  • آبیاری محصولات کشاورزی در فصول مورد نظر
  • استفاده در زمان تولید محصولات و صنایع شیمیایی
  • استفاده در صنایع غذایی اعم از لبنیات و شکلات سازی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” smart_fs=”true” id=”cz_92416″ image=”1772″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن افقی” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%2F||target:%20_blank|”]

مخازن افقی

[/cz_image][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” smart_fs=”true” id=”cz_61283″ image=”1771″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن عمودی” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%2F||target:%20_blank|”]

مخازن عمودی

[/cz_image][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” id=”cz_96394″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن سوما” link=”url:%2F%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2586-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%2F|target:_blank” image=”84515″]

مخازن سوما

[/cz_image][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” id=”cz_102485″ image=”1781″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن مکعبی” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C%2F||target:%20_blank|”]

مخازن مکعبی

[/cz_image][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” id=”cz_28243″ image=”1984″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن زیر پله” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%87%2F||target:%20_blank|”]

مخازن زیر پله

[/cz_image][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” id=”cz_17800″ image=”1985″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن آسان رو” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%2F||target:%20_blank|”]

مخازن آسان رو

[/cz_image][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” smart_fs=”true” id=”cz_70114″ image=”1784″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن کلر زنی” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C%2F||target:%20_blank|”]

مخازن کلر زنی

[/cz_image][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-6″][cz_image fx_hover=”cz_image_zoom_in” link_type=”custom” smart_fs=”true” id=”cz_33741″ image=”1783″ sk_css=”background-color:#12278a;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000000;” sk_caption=”color:#12278a;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#12278a;border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;text-shadow:0px 0px 0px #000;top:-21px;” tooltip=”مخازن انبساط” link=”url:%2F%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%2F||target:%20_blank|”]

مخازن انبساط

[/cz_image][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1652000499428{margin-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]مخزن های آب طبرستان از با کیفیت ترین مواد اولیه تشکیل شده و به دلیل این که ماده اولیه بیشتری در آن استفاده شده استحکام و دوام بیشتری را فراهم نموده است و نسبت به بقیه ی مخزن های موجود در بازار دارای ضخامت و وزرن بیشتری می باشد. شایان ذکر است که تمامی مخزن ها دارای انواع گواهینامه های معتبر تولید و سلامت را دارد و تمامی موارد بهداشتی به علت بالا بودن اهمیت سلامتی مشتریانمان رعایت شده است. از آنجا که شما از نمایندگی اصلی و معتبر شرکت خرید می کنید با بهترین و نازل ترین قیمت خرید می کنید که برای دریافت قیمت می توانید از طریق شماره های مجموعه اقدام فرمایید.

شاید بدانید که مخزن های آب در سایز و شکل های مختلف وجود دارد که شما می توانید متناسب با حجم مورد نیاز و محل نصب مخزن خودتان را انتخاب کنید. به همین منظور پیشنهاد ما این است که قبل از خرید با ما تماس بگیرید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید تا بهترین و کاربردی ترین آن خریداری فرمایید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1651998527218{background-color: #12278a !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_column][vc_icon icon_fontawesome=”fas fa-phone” color=”custom” background_style=”rounded” background_color=”white” size=”lg” align=”center” custom_color=”#12278a” css=”.vc_custom_1651998663379{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_column_text]

مجتمع پلاستیک طبرستان نمایندگی تهران کد ۳۰۹۹ و کد ۳۴۱۵
اتوبان ازادگان غرب به شرق بعد از پل چهار دانگه ۲۰۰ متر بعد از ورودی مرتضی گرد
۰۲۱۵۵۱۹۳۰۷۳۰۲۱۵۵۱۹۲۸۱۳
۰۹۱۲۲۱۴۵۱۰۶ فتاحی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1652086609495{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-12″ css=”.vc_custom_1652086554546{padding-right: 20px !important;}”][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-question” id=”cz_95329″ sk_overall=”margin-bottom:24px;” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#ffffff;background-color:#12278a;margin-right:0;margin-left:12px;border-radius:0px;display:flex;justify-content:center;align-items:center;” cz_title=””]

سوالات متداول

[/cz_title][cz_accordion open_icon=”fa fa-angle-double-down” close_icon=”fa fa-angle-double-up” toggle=”true” first_open=”true” id=”cz_62382″ sk_title=”font-size:17px;color:#12278a;font-weight:700;background-color:#fff;padding-left:30px;border-radius:0px;” sk_active=”color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#12278a;border-radius:0px;” sk_content=”color:#0a0a0a;background-color:#ffffff;border-radius:0px;”][cz_acc_child title=”آیا امکان تولید مخازن به صورت آنتی باکتریال میسر می باشد؟” icon=”fa fa-bookmark-o” id=”cz_36677″ sk_icon=”color:#ffffff;”][vc_column_text]مجتمع پلاستیک طبرستان به کمک فناوری های نوین که قادر به از بین بردن میکرو ارگانیسم ها است، به تکنولوژی تولید محصولات آنتی باکتریال دست یافته است و طبق آزمایشات انجام شده در معتبرترین آزمایشگاه های کشور، توانایی تولید مخازنی را دارد که به میزان بیش از 99% از رشد باکتری ها جلوگیری کنند. با این حال، هیچ الزام ملی یا جهانی مبنی بر آنتی باکتریال بودن مخازن ذخیره سازی آب وجود ندارد و برای نگهداری و ذخیره سازی آب، مخازن سه لایه ضد جلبک مجتمع پلاستیک طبرستان که به هیچ عنوان نور را عبور نمی دهند و امکان رشد جلبک ها در آنها وجود ندارد، کاملا جوابگوی نیازهای مصرف کنندگان خواهد بود و استفاده از مخازن آنتی باکتریال هیچ گونه ضرورتی ندارد.
با این توضیحات شایان ذکر است، استفاده از محصولات آنتی باکتریال صرفا در محیط های بهداشتی و مصارف پزشکی توصیه می گردد که مجتمع پلاستیک طبرستان پاسخگوی این دسته از نیازهای مشتریان خود نیز خواهد بود.[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”آیا مخازن تولید شده توسط مجتمع پلاستیک طبرستان ضد جلبک هستند؟” id=”cz_36677″][vc_column_text]بله، مخازن سه لایه و چهار لایه به علت داشتن یک لایه جلوگیری کننده نفوذ نور خورشید به داخل مخزن کاملاً ضد جلبک هستند .[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”آیا یخ زدن آب موجب آسیب دیدن مخزن می گردد؟” id=”cz_36677″][vc_column_text]خیر، یخ زدگی آب به خودی خود موجب آسیب دیدن مخزن نمی شود فقط باید اطمینان حاصل گردد که فضای خالی در بالای مخزن جهت انبساط آب در دمای صفر تا 4 – درجه سانتی گراد وجود داشته باشد.[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”مخازن فوم دار چیست و چه کاربردی دارند؟” id=”cz_36677″][vc_column_text]ورود فوم ها به محصولات پلاستیکی چندین مزیت را به همراه خواهد داشت. مکانیسم عملکرد فوم ها در فرایند تولید، آزاد کردن گاز در حین ذوب پلیمرها و تشکیل یک شبکه ای از پلی اتیلن با خلل و فرج های حاوی گازهای محبوس شده است. این گازهای محبوس شده باعث حجیم شدن محصول پلی اتیلنی و افزایش ضخامت پلی اتیلن در یک جرم برابر می شوند. وجود گازهای حبس شده در ماتریس پلی اتیلن، بیش از پیش قدرت عایق بندی پلی اتیلن را افزایش می دهد که از کاربری های اصلی آن، ذخیره ی مواد مورد نگهداری واسطه با دمای مشخص برای مدت محدود است که باید تحت آن دما به یک واکنش دیگر اضافه گردند.

به طور مثال در فرایند تولید چسب ها، ماده ی واسطه ای تولید می گردد که دمای آن بعد از تولید حدود 50 درجه است، این ماده ی واسطه باید ذخیره گردد و دمای آن تا حدود 40 درجه برسد تا بتوان در مرحله ی بعدی فرایند تولید چسب از آن استفاده نمود. بهترین گزینه برای ذخیره ی موقت این ماده ی واسطه، مخزن فوم دار پلی اتیلنی است که می تواند برای مدت مشخصی این دما را حفظ نماید. از دیگر کاربردهای مخازن فوم دار، ذخیره ی آب آشامیدنی واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی کشور است. در این مناطق به دلیل دمای بالای هوا و گرم شدن آب ذخیره شده در مخازن معمولی تا دمای 60 درجه، استفاده از مخازن فوم دار به منظور حفظ دمای آب ذخیره شده یا افزایش جزئی آن ضروریست.[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”درهای سوپاپدار بشکه های بسته بندی چه کاربردی دارند؟” id=”cz_36677″][vc_column_text]بشکه های بسته بندی ویژه که در بسته بندی و حمل و نقل مواد شیمیایی فرار با فشار بخار بالا به کار برده می شوند، به دلیل تجمع بخار مواد فرار در حین حمل و نقل که می تواند منجر به تغییر شکل یا ترکیدگی بشکه گردد نیازمند به درهایی با قابلیت تعدیل فشار بخار مواد درون آنها هستند. این درها به صورت سوپاپدار طراحی شده اند و با تعبیه ی یک غشا در قسمت زیرین آن، بخارات اضافی حاصل از فراریت مواد درون بشکه به بیرون منتقل شده بدون اینکه ماده مورد نگهداری درون بشکه تراوشی به بیرون داشته باشد[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”مجتمع پلاستیک طبرستان از چه نوع مواد اولیه جهت تولید محصولات خود استفاده می کند؟” id=”cz_36677″][vc_column_text]مواد اولیه مورد استفاده جهت تولید محصولات عمدتاً پلی اتیلن گرید بهداشتی هستند. پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط یا سنگین از استحکام و مقاومت به ضربه خوبی در بین پلیمرها برخوردار است. ضمناً از مقاومت بالایی در مقابل طیف وسیعی از فراورده های شیمیایی برخوردار است. جهت استفاده های خاص مجتمع پلاستیک طبرستان مخازن خود را با استفاده از پلی اتیلن شبکه ای شده تولید می کند. این مواد مقاومت به ضربه فوق العاده بالایی دارند، در مقاومت تنش های ناشی از شرایط محیطی بسیار مقاوم هستند و بنابراین جهت نگهداری طیف وسیع تری از فراورده های شیمیایی کاربرد دارند. در عین حال دمای کاربری بالاتری نسبت به پلی اتیلن دارند[/vc_column_text][/cz_acc_child][/cz_accordion][cz_gap id=”cz_41098″][/vc_column][/vc_row]