کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی)
نمایش جزییات 1731421 مخزن 2000 لیتری نیسانی گاز سوز 2000 172 156 122
نمایش جزییات 1716421 مخزن 2000 لیتری نیسانی آبی 2000 209 150 88
نمایش جزییات 1710421 مخزن 2000 لیتری نیسانی (بنزینی) 2000 179 161 113
نمایش جزییات 1710422 مخزن 2000 لیتری نیسانی گازسوز 2000 172 156 122