کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی)
نمایش جزییات 1431131 مخزن 200 لیتری مکعبی عمودی 200 60 40 115
نمایش جزییات 1431171 مخزن 300 لیتری مکعبی افقی 300 112 62 62
نمایش جزییات 1431172 مخزن 300 لیتری مکعبی عمودی 300 60 60 111
نمایش جزییات 1431241 مخزن 450 لیتری مکعبی افقی 450 150 60 61
نمایش جزییات 1431251 مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی 500 70 70 132
نمایش جزییات 1431354 مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی 1000 185 102 67
نمایش جزییات 1431400 مخزن 1500 لیتری مکعبی افقی 1500 210 113 77
نمایش جزییات 1431421 مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی 2000 230 126 83