کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D ارتفاع دهانه/ h2 ارتفاع شیب/h1 قطر دهانه/d
نمایش جزییات 1610251 مخزن 500 لیتری قیفی 500 137 80 5/5 36 20
نمایش جزییات 1610351 مخزن 1000 لیتری قیفی 1000 169 101 39 20
نمایش جزییات 1610421 مخزن 2000 لیتری قیفی 2000 195 135 35 24
نمایش جزییات 1610441 مخزن 3000 لیتری قیفی 3000 230 155 42 24
نمایش جزییات 1610481 مخزن 5000 لیتری قیفی 5000 280 180 80 29
نمایش جزییات 1610571 مخزن 10000 لیتری قیفی 10000 303 230 10/5 65 35