مخازن عمودی

کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
نمایش جزییات 3410003 مخزن 50 لیتری منشوری 50 62 40
نمایش جزییات 1110071 مخزن 100 لیتری عمودی 100 81 45
نمایش جزییات 1131131 مخزن 200 لیتری عمودی 200 84 62
نمایش جزییات 3731132 مخزن 200 لیتری عمودی بلند 200 98 56
نمایش جزییات 1131151 مخزن 220 لیتری عمودی 220 97 58
نمایش جزییات 1131161 مخزن 250 لیتری عمودی 250 82 70
نمایش جزییات 1131174 مخزن 300 لیتری عمودی 300 118 62
نمایش جزییات 3731171 مخزن 300 لیتری عمودی بلند 300 145 56
نمایش جزییات 1131173 مخزن 300 لیتری عمودی (طرح قدیم) 300 101 66
نمایش جزییات 1131172 مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه 300 87 72
نمایش جزییات 1131201 مخزن 350 لیتری عمودی 350 103 72
نمایش جزییات 1131251 مخزن 500 لیتری عمودی 500 106 87
نمایش جزییات 3731252 مخزن 500 لیتری عمودی بلند 500 166 66
نمایش جزییات 3731322 مخزن 800 لیتری عمودی بلند 800 189 78
نمایش جزییات 1131321 مخزن 800 لیتری عمودی 800 141 94
نمایش جزییات 1131351 مخزن 1000 لیتری عمودی 1000 142 105
نمایش جزییات 3731352 مخزن 1000 لیتری عمودی بلند 1000 219 80
نمایش جزییات 1231351 مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه 1000 114 114
نمایش جزییات 1131401 مخزن 1500 لیتری عمودی 1500 170 114
نمایش جزییات 3731401 مخزن 1500 لیتری عمودی بلند 1500 210 102
نمایش جزییات 1131421 مخزن 2000 لیتری عمودی 2000 165 134
نمایش جزییات 1131423 مخزن 2000 لیتری عمودی درب 50 سانتی 2000 168 133
نمایش جزییات 3731422 مخزن 2000 لیتری عمودی بلند 2000 213 115
نمایش جزییات 1131431 مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه 2500 130 170
نمایش جزییات 3731442 مخزن 3000 لیتری عمودی بلند 3000 250 132
نمایش جزییات 1131441 مخزن 3000 لیتری عمودی 3000 200 153
نمایش جزییات 1131461 مخزن 4000 لیتری عمودی 4000 195 177
نمایش جزییات 3731462 مخزن 4000 لیتری عمودی بلند 4000 241 155
نمایش جزییات 1231461 مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه 4000 150 203
نمایش جزییات 1231481 مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه 5000 160 219
نمایش جزییات 3731482 مخزن 5000 لیتری عمودی بلند 5000 269 163
نمایش جزییات 1131481 مخزن 5000 لیتری عمودی 5000 221 185
نمایش جزییات 1231501 مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه 6000 174
نمایش جزییات 1131501 مخزن 6000 لیتری عمودی 6000 239 190
نمایش جزییات 1131531 مخزن 7500 لیتری عمودی 7500 283 194
نمایش جزییات 1131541 مخزن 8000 لیتری عمودی 8000 281 201
نمایش جزییات 1131572 مخزن 10000 لیتری عمودی 10000 272 232
نمایش جزییات 1231571 مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه 10000 210 263
نمایش جزییات 3731571 مخزن 10000 لیتری عمودی بلند 10000 335 204
نمایش جزییات 1131581 مخزن 12000 لیتری عمودی 12000 310 235
نمایش جزییات 1231591 مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه 14000 231 302
نمایش جزییات 1131601 مخزن 15000 لیتری عمودی 15000 335 255
نمایش جزییات 1131621 مخزن 20000 لیتری عمودی 20000 307 305

مجتمع پلاستیک طبرستان نمایندگی تهران   کد ۳۰۹۹ و کد ۳۴۱۵

نماینده فروش مخازن پلی اتیلن

آدرس: تهران آزادگان، غرب به شرق، بعد از پل چهاردانگه، جنب پمپ بنزین مرتضی گرد

تلفکس: ۰۲۱۵۵۲۵۴۰۵۴

واحد فروش: ۰۹۱۲۲۱۴۵۱۰۶ فتاحی