کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی)
نمایش جزییات 3331251 مخزن 500 لیتری بیضی 500 143 95 55
نمایش جزییات 3331351 مخزن 1000 لیتری بیضی 1000 167 124 71
نمایش جزییات 3331421 مخزن 2000 لیتری بیضی 2000 222 146 86
نمایش جزییات 3331441 مخزن 3000 لیتری بیضی 3000 252 162 107
نمایش جزییات 3331481 مخزن 5000 لیتری بیضی 5000 285 191 129