کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
نمایش جزییات 1916041 منبع انبساط 60 لیتری آبی 60 60 44
نمایش جزییات 1931061 منبع انبساط 80 لیتری 80 67 45
نمایش جزییات 1931071 منبع انبساط 100 لیتری 100 73 49
نمایش جزییات 1931101 منبع انبساط 150 لیتری 150 79 55
نمایش جزییات 1931131 منبع انبساط 200 لیتری 200 81 62