کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی)
نمایش جزییات 1331251 مخزن 500 لیتری مکعبی آسان رو 500 134 59 97
نمایش جزییات 1331351 مخزن 1000 لیتری مکعبی آسان رو 1000 161 60 132
نمایش جزییات 1331352 مخزن 1000 لیتری عمودی آسان رو 1000 143 57 192
نمایش جزییات 1331421 مخزن 2000 لیتری عمودی آسان رو 2000 243 69 187