کد محصول نام محصول طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی)
نمایش جزییات 2716001 اسکله شناورآبی 50 50 40
نمایش جزییات 2718001 اسکله شناورمشکی 50 50 40