جزئیات محصول کد محصول نام محصول ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D طول / L عرض / W
نمایش جزئیات 2416001 استخر تلسکوپی 60 204
نمایش جزئیات 2416002 استخر کودک بلودریم 53 270 214
 نمایش جزئیات 2416541 استخر بلوپارک 143 450 220