مخازن افقی

کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی)
نمایش جزییات 3110031 مخزن 50 لیتری زیرکامیونی 50 64
نمایش جزییات 1010051 مخزن 70 لیتری افقی 70 60 41 48
نمایش جزییات 1031072 مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای 100 70 51 54
نمایش جزییات 1010071 مخزن 100 لیتری افقی 100 62 50 55
نمایش جزییات 3110071 مخزن 100 لیتری زیرکامیونی 100 76
نمایش جزییات 1031152 مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای 220 97 65 70
نمایش جزییات 1031172 مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای 300 116 65 73
نمایش جزییات 1031201 مخزن 350 لیتری افقی 350 118 72 76
نمایش جزییات 1031221 مخزن 400 لیتری افقی 400 123 70 77
نمایش جزییات 1031251 مخزن 500 لیتری افقی 500 129 76 84
نمایش جزییات 1031252 مخزن 500 لیتری افقی کرکره ای 500 133 75 82
نمایش جزییات 1031281 مخزن 600 لیتری افقی 600 147 84 84
نمایش جزییات 1031321 مخزن 800 لیتری افقی 800 162 85 94
نمایش جزییات 1031322 مخزن 800 لیتری افقی کرکره ای 800 148 89 97
نمایش جزییات 1031351 مخزن 1000 لیتری افقی 1000 164 94 103
نمایش جزییات 1031352 مخزن 1000 لیتری افقی کرکره ای 1000 150 100 110
نمایش جزییات 1031401 مخزن 1500 لیتری افقی 1500 191 108 113
نمایش جزییات 1031402 مخزن 1500 لیتری افقی کرکره ای 1500 187 108 113
نمایش جزییات 1031421 مخزن 2000 لیتری افقی 2000 196 123 132
نمایش جزییات 1031422 مخزن 2000 لیتری افقی کرکره ای 2000 197 123 131
نمایش جزییات 1031441 مخزن 3000 لیتری افقی 3000 218 141 150
نمایش جزییات 1031471 مخزن 4200 لیتری افقی 4200 227 160 170
نمایش جزییات 1031481 مخزن 5000 لیتری افقی 5000 270 160 169
نمایش جزییات 3111481 مخزن 5000 لیتری تانکری 5000 240 165
نمایش جزییات 1031501 مخزن 6000 لیتری افقی 6000 281 172 184
نمایش جزییات 1031551 مخزن 8500 لیتری افقی 8500 342 184 195
نمایش جزییات 1031571 مخزن 10000 لیتری افقی 10000 354 196 206

مجتمع پلاستیک طبرستان نمایندگی تهران   کد ۳۰۹۹ و کد ۳۴۱۵

نماینده فروش مخازن پلی اتیلن

آدرس: اتوبان ازادگان غرب به شرق بعد از پل چهار دانگه ۲۰۰ متر بعد از ورودی مرتضی گرد

شماره تماس: ۰۲۱۵۵۱۹۳۰۷۳ – ۰۲۱۵۵۱۹۲۸۱۳

واحد فروش: ۰۹۱۲۲۱۴۵۱۰۶ فتاحی